Naar inhoud
Spreker

Spreker - Aan de slag met John

John presenteert al sinds 1988 lezingen, workshops, op congressen en symposia en is docent van de coach opleiding van EFAA opleidingen.

De Health Management workshop

Optimaliseren van ons gezondheidspotentieel!

 • Hoe kunnen we preventief die grootste ziekmaker in ons lijf beperken?
 • Hoe kunnen we rust in ons hoofd krijgen?
 • Hoe kunnen we voorkomen dat we terug blijven vallen op oude gewoonten?
 • Hoe komen we meer tot rust en verminderen we impulsief gedrag?
 • Hoe kunnen we onszelf wapenen tegen chronische ziekten en ziekmakende stress?
 • Hoe kunnen we onze gezondheid van binnenuit stimuleren?

Kortom, wat zijn de fundamenten van gezond leven en wat zijn de essentiële inzichten die elk mens eigenlijk zou moeten kennen.

Een onbewust en ongezond aangeleerd leefstijlpatroon

Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw worden we inactiever, eten we meer bewerkte- en gesuikerde voeding en ervaren we meer stress.

Deze drie ingrediënten eisen een zware tol van onze gezondheid en vitaliteit. Overgewicht, diabetes, burn-out, chronische vermoeidheid en depressie, veel werknemers hebben er last van en chronische ziekten blijven toenemen.

Het gezond leven recept is bekend

Onderzoek over de ‘formule’ naar een gezonde leefstijl is niet nieuw. Al meer dan vierduizend jaar geleden, onderzochten beschavingen en filosofen dit thema en later heeft de wetenschap dit onderbouwd. Op basis van de kennis van onderzoekers en filosofen uit onze geschiedenis en uit de moderne wetenschap, hebben de leefstijlexperts van Leefstijlcub de ‘Health Management Formula’ samengesteld.

Toepassing van deze formule kan er toe leiden dat we zeven tot tien jaar langer leven en maar liefst tien tot zestien jaar minder last hebben van chronische aandoeningen op latere leeftijd. Zo zijn veel kwalitatieve levensjaren te winnen door aandacht te hebben voor slechts drie fundamentele leefstijlthema’s.

De Health Management FORMULA!

Het merendeel van de huidige chronische aandoeningen kan voorkomen worden, dat beweren niet alleen de Gezondheidsraad en de WHO, maar dat wordt ook bewezen in de zogenaamde Blue Zone gebieden.

Leefstijl transformeren naar duurzaam gezonder

We kunnen ons leven transformeren door drie levens veranderende gezondheidsstrategieën toe te passen. Deze drie strategieën zijn door vijf experts op het gebied van leefstijl en preventie samengevat in de Health Management Formule en bijbehorende workshop. Deze formule heeft al duizenden mensen geholpen een gezondere leefstijl en verhoogde kwaliteit van leven te bereiken.

Niet alleen de essentie van een gezonde leefstijl wordt aangereikt, ook leren werknemers in deze workshop hoe ze hun eigen lifestyle kunnen verbeteren en hun mindset kunnen veranderen. Werknemers leren om van een gefixeerde mindset naar een groei-mindset te komen.

Gezondere en vitalere werknemers

Reik uw werknemers een levens veranderende ervaring aan. Biedt ze inzichten en bewustwording die de rest van hun leven gezondheid en mentale efficiëntie verbeteren. Medewerkers zullen gezonder gaan leven, met minder aandoeningen en een gezonder gewicht. Medewerkers zullen duurzamer inzetbaar zijn en efficiënter werken. Dit leidt tot meer werkgeluk en minder verzuim.

Details over de Health Management workshop

 • De thema’s die in de Health Management workshop aan de orde komen zijn o.a.:
 • De preventieve waarde van bloedsuiker management.
 • De gezondheidsnadelen van inactiviteit en de waarde en het belang van voldoende bewegen en sporten.
 • De beweegsleutels voor het activeren van de vetstofwisseling.
 • Hoe sarcopenie (spierverval wat start vanaf ons 25e levensjaar) af te remmen of zelfs om te keren is.
 • Een inkijkje in de ontwikkeling van ons voedingspatroon in de afgelopen 70 jaar.
 • De gezondheidsnadelen van enkelvoudige koolhydraten en de waarde en het belang van vezelrijke voeding.
 • Welke voedingsmiddelen de vetverbranding remmen, en welke deze bevorderen.
 • De preventieve waarde van management van cortisol (het ‘stress hormoon’).
 • Wat zijn de stressfactoren in ons dagelijkse leven en wat zijn maatregelen om met die stressoren om te gaan.
 • De invloed van onze aangeleerde leefstijlpatronen en mindset op onze gezondheid.
 • Hoe beperkende of belemmerende leefstijlovertuigingen te herkennen en doorbreken.
 • Hoe is de Health Management Formule toe te passen na de workshop, om de gezondheid te blijven stimuleren.

Persoonlijk werkboek en online switch programma

De deelnemers ontvangen een werkboek, waarin ze hun persoonlijke leefstijlkeuzes formuleren en kunnen na de workshop deelnemen aan drie online twaalf weken durende programma’s: Fit SWITCH, Food SWITCH en Mind SWITCH, waardoor ze tot zesendertig weken na de workshop bezig zijn met de materie om de nieuwe kennis en kunde goed te borgen.

De workshop kan verzorgd worden in een dagdeel, maar voor een optimale beleving en hogere mate van interactiviteit en actie, is het advies om te kiezen voor de versie van twee dagdelen. Het maximum aantal deelnemers is 18.

Informeer naar de voorwaarden voor de lezingen, workshops en presentaties via info@johnvanheel.nl

Hier een greep uit de andere lezingen en workshops van John.

Bewegen is medicijn

Nieuwe inzichten -  gezonder leven!

In deze workshop nemen we de deelnemers mee op een reis door hun eigen beweeggedrag en maakt men kennis met de toepassingsmogelijkheden van de nieuwe WHO / Gezondheidsraad beweeg- en preventie richtlijn en de Overgewicht- en obesitas richtlijn van NL Actief . Iedere deelnemer krijgt de spiegel voor en wordt geïnspireerd om actie te nemen.

Er wordt een combinatie aangeboden tussen de kennis van bewegen is medicijn en de structuur van de Leefstijl Switch, om deze in de praktijk gemakkelijk en laagdrempelig toe te passen.

Voeding is medicijn

Nieuwe inzichten – eet je vitaal!

Er is nogal wat gebeurd met onze voeding in de afgelopen 50 jaar, en dat is niet allemaal in ons voordeel. Deze lezing/workshop geeft inzicht in de oorsprong van onze voedingsrichtlijnen, de krachten die er spelen, de risico's die verschillende voedingsstoffen met zich meebrengen en de nieuwe richtlijnen van de Gezondheidsraad.

Ook worden de ziekmakende elementen van ons huidige voedingspatroon besproken en welke voeding de meest negatieve invloed heeft op de vorming van o.a. diabetes en overgewicht. Tevens wordt er een persoonlijke analyse uitgevoerd en krijgt de deelnemer persoonlijke verbeterpunten aangereikt, die, bij toepassing, een gezondheid bevorderend effect zullen hebben.

Ook in deze lezing/workshop wordt een combinatie aangeboden tussen de kennis van voeding is medicijn en de structuur van de Leefstijl Switch aangereikt, om deze in de praktijk gemakkelijk en laagdrempelig toe te passen.

Mindset en mentale fitheid

kennis van gedrag – versterken van positieve motivatie!

Wat is de oorsprong van ons gedrag, welke invloeden moeten wij weerstaan om ons eigen pad te bewandelen en welke invloed hebben wij zelf om mentaal sterk te blijven of te worden.

Deze lezing/workshop geeft inzicht in gedrag, de werking van onze (intrinsieke) motivatie, hoe onze twee stemmetjes functioneren en de mogelijkheden om het heft in eigen handen te nemen en houden en mentaal fitter en sterker te worden.

Een Leefstijl Switch bepalen of kiezen is de meest gemakkelijke stap. De handleiding die in deze lezing/workshop wordt aangereikt, geeft de leidraad om mensen ook te helpen de Leefstijl Switch te implementeren.

Zelf conditionering

Duurzaam verankeren van mentale kracht

Kennis van de werking van ons brein en onze intrinsieke motivatie is cruciaal om een volgende stap te kunnen maken, zelf conditionering.

Iedereen heeft zichzelf een bepaalde leefstijl aangemeten en denkt daar het zijne over. Dat is niet altijd gezondheid bevorderend of in de richting van de persoonlijke behoeften en wensen.

Ervaar in deze lezing/workshop wat de mogelijkheden zijn om de tij te keren in de richting van onze eigen ‘wil’. Die wil is sterker, veel sterker, dan we zelf denken.

Na kennis en inzicht in de werking van onzen breinen, reikt deze training de tools aan waarmee het doel kan worden afgestemd met ons onderbewuste, voor een duurzame implementatie in de leefstijl.

Mentale ontspanning

Effectief managen van stress

Zoals lichamelijk ontspannen belangrijk is voor een goede balans en herstel, zo is mentale ontspanning cruciaal om stressvolle situaties aan te kunnen en bewuster te leven. De kennis over de werking van o.a. stress en cortisol is cruciaal om hierin gezonde keuzes te kunnen maken. In deze lezing/workshop wordt een duidelijk overzicht gepresenteerd over de verschillende mogelijkheden om onze herstel hormonen te activeren en de stress hormonen te verlagen.

In deze lezing/workshop maakt de deelnemer kennis met al deze vormen en krijgt hij/zij oefeningen mee om meteen toe te passen.

Positieve Gezondheid

Leefstijl als medicijn

Arts en onderzoeker Machteld Huber ontwikkelde een nieuwe WHO gezondheidsdefinitie en daarna het positieve gezondheid model. Dit model geeft een brede kijk op de invloeden van gezondheid, tegenover de traditionele behandeling van ziekten en symptoom bestrijding binnen de zorg sector.

In deze lezing/workshop wordt de inhoud van het Positieve Gezondheid model doorgesproken, doorloopt de deelnemer een persoonlijke Positieve Gezondheid analyse en wordt er een persoonlijk leefstijl- en preventie plan opgesteld. Van ziekte zorg naar gezond gedrag.

In deze training wordt een gespreksdocument Positieve Gezondheid gecombineerd met de Leefstijl Switch, waardoor deelnemers een duidelijke focus krijgen op welk vlak welke actie te ondernemen.

Gezonder slapen, gezonder leven

Optimaliseer de kwaliteit van je slaap

Meer dan de helft van de volwassenen hebben lichte tot zware slaapproblemen. Teveel aan het hoofd, maar ook voeding en de slaapomgeving zijn mede bepalend voor de kwaliteit van de slaap. Ook denken mensen dat ze slecht slapen omdat ze tussendoor wel eens wakker worden, waaruit blijkt dat men een tekort aan kennis heeft over de verschillende slaapfasen en de kenmerken hiervan.

In deze lezing/workshop wordt de deelnemer in het kort opgeleid tot slaap expert. De essentiële inzichten over slaap en over het optimaal voorbereiden van een kwalitatieve slaap wiorden uit de doeken gedaan.

Aan de slag met John

Spreker Coach