Naar inhoud
Zakelijk

Zakelijk - Over John

John is vanaf 1983 in het ondernemersleven gestapt en door zijn fascinatie over het lichaam, gezondheid en preventie, vanaf 1984 ook onderzoeker op deze vlakken. Vanaf die tijd bouwt John aan wat hij noemt, de preventie beweging of de health management beweging. Dat doet hij o.a. met het schrijven van boeken, programma's, opleidingen, het geven van lezingen en workshops, die zich in de loop van de tijd vertaald hebben in bedrijvigheid, waarvan hier een chronologische volgorde.

Ondernemerschap van John in het kort

Gestart met een Sportinstituut 1983
Gestart met EFAA Opleidingen 1988
Gestart met EFAA congressen 1994
Gestart met Nationaal gezondheidsplan bedrijfsfitness netwerk 1998
Gestart met de ontwikkeling van een ISO kwaliteitshandboek voor MKB 2002
Leefstijlcoach opleiding geschreven en gestart 2005
Gestart met het Leefstijlclub gezond leven platform 2007
Gestart met de NASM PT opleidingen in Nederland 2009
Gestart met het Nationaal Beweegonderzoek 2011
Gestart met Platform Weert in beweging 2012
Gestart met de preventiecentrum opleidingen voor NL Actief 2013
Deelnemer in het EU ELF project 2015
Gestart met Stichting Bright Future for Children 2017
Alles is Gezondheid pledge ondertekend 2017
Gestart met schrijven van trilogie van boeken, beweging, voeding, mindset 2018
Deelnemer in het EU Sports4Health project 2018
Gestart met www.hoedoejedat.nu 2019
Gestart met het EU project New Health 2022 2020
Gestart met het Leefstijlclub Healthy Lifestyle, Healthy Ageing steunpunten netwerk 2021
Gestart met het Healthy Ageing project in Weert 2022
Gestart met het Healthy Lifestyle Network Europe project 2023
Gestart met het ‘Samen in beweging met dementie’ project 2024

1983: gestart met een Sportinstituut

Gestart als zelfstandig ondernemen met een Sportinstituut van 80 m2 op de Langstraat te Weert. De werking van het lichaam boeide mij dermate dat ik tussen 1983 en 1987 tientallen cursussen en opleidingen in Nederland volgde, van fitness, sportmassage tot fysiotherapie (STEP) scholingen. Vanaf 1987 reisden ze veel naar America, waar ze zich scholen in o.a. ACE aerobics, Personal training en Life Style & Weight management.

AFN Opleidingen

In 1989 starten Regina en John van Heel in Nederland AFN Opleidingen (nu EFAA Opleidingen), destijds een opleidingsinstituut voor aerobics en fitness trainers.

Aantal medewerkers: 12
Functie John van Heel: Operationeel directeur (1988 tot heden)

EFAA

In 1994 starten ze EFAA congressen en publicaties. De markt groeit enorm in die periode en met EFAA willen ze primair een bijdrage leveren aan de professionalisering van sportcentra waaronder ook het vak trainer/instructeur. Dat gebeurt met EFAA door middel van kwaliteitsmanagement- , vakopleidingen, bijscholing, congressen en het Fitness Expert vakblad.

Aantal medewerkers: 9
Functie John van Heel: Operationeel directeur (1994 tot heden)

www.efaa.nl

LIFE STYLE VITAE

Het sportcentrum van Familie van Heel verhuist in 1999 naar een nieuwe locatie van 1600 m2 en in 2010 start Vitae i.s.m. Life Style Group Sittard een nieuw sportcentrum, Life Style Vitae, 2400 m2, samen onder een kap met Life Style Health & Prevention (Fysiotherapie en re-integratie). Life Style Vitae dient tevens als onderzoekscentrum voor ontwikkeling van de EFAA diensten.

Aantal medewerkers: 32
Functie John van Heel: Operationeel directeur (1983 tot heden)

www.lifestylevitae.nl

NGP

In 2003 wordt gestart met online leefstijlcursussen en een leden volg platform voor trainers, dit platform is vanaf 2007 ingezet als Nationaal Gezondheidsplan (NGP) bedrijfsfitness platform in samenwerking met Intenz.

Aantal medewerkers: 4
Functie John van Heel: Operationeel projectleider (2003 tot 2011)

ISO Kwaliteit handboek

In 2004 start EFAA met het aanbieden van kwaliteitsmanagement opleidingen volgens ISO 9001:2008 norm. De ISO norm wordt i.s.m. DNV (Det Norske Veritas) vertaald naar het MKB en naar de fitnessbranche, waardoor ondernemers vanuit een gemakkelijk toe te passen kwaliteitskader een sterk kwaliteitszorgsysteem op kunnen bouwen en een ISO certificering kunnen behalen.

Functie John van Heel: Schrijver en docent opleidingen

LEEFSTIJLCOACH OPLEIDING

Naar aanleiding van mijn ervaring binnen EFAA opleidingen, mijn coach ervaringen sinds 1985 en mijn verdiepende opleidingen NLP heb ik in 2005 een leefstijlcoach opleiding geschreven voor EFAA opleidingen en verzorg die sinds die tijd 2 keer per jaar.

Functie John van Heel: Auteur en docent

LEEFSTIJLCLUB

In 2008 start de ontwikkeling van Leefstijlclub, een servicepakket voor sportcentra die hun service willen ontwikkelen naar leefstijl- en preventiecentrum, met een innovatief Club e-learning programma en online kenniscentrum voor professionals. In navolging van “Exercise is Medicine” van ACSM (American College of Sport and Medicine) start EFAA “Bewegen is Medicijn” en wordt de ACSM beweegnorm vertaald naar de Schijf van 3. Deze Schijf van 3 wordt anno 2011 in meer dan 100 sportcentra geïntegreerd en in het najaar van 2011 zet EFAA de eerste nationale beweegcampagne op vanuit de Schijf van 3.

Functie John van Heel: Operationeel projectleider (2008 tot heden)

www.leefstijlclub.nl

NASM PERSONAL TRAINING OPLEIDING

In 2009 sluit EFAA een overeenkomst met NASM (National Academie for Sports & Medicine) voor het alleerecht voor de Benelux op de NASM Personal Training opleiding die internationaal als de gouden standaard op gebied van personal training opleidingen gezien wordt.

Functie John van Heel: Projectmanager (2009 tot heden)

NATIONAAL BEWEEG ONDERZOEK

Omdat er een chronisch tekort is aan informatie over het effect van fitness en de toepassing van de Schijf van 3, start EFAA in het najaar van 2011 een longitudinaal beweeg- en leefstijl onderzoek. Deelnemende sportcentra kunnen hun eigen resultaten benchmarken met de gemiddelde van andere centra en als branche krijgen we de beschikking over de effecten van onze aanpak. Parallel aan het onderzoek wordt een beweeg promotie campagne opgezet, om meer mensen in het onderzoek te krijgen maar ook om nieuwe leden te werven voor de deelnemende sportcentra.

Functie John van Heel: Projectmanager (2011 tot heden)

nationaalbeweegonderzoek.leefstijlclub.nl

PREVENTIECENTRUM KWALITEITSOPLEIDING

NL Actief, brancheorganisatie van de fitnessbranche, ontwierp in 2011//2012 een richtlijn beweegbegeleiding om mensen met (pre)diabetes. Vanuit EFAA is op basis van deze richtlijn een kwaliteitmanagement opleiding ontwikkeld op basis van ISO 9001:2008.

Functie John van Heel: Medeschrijver (pre)diabetes beweegrichtlijn, schrijver preventiecentrum opleiding en docent preventiecentrum opleiding.

Functie John van Heel: Opleider/docent en ondernemerscoach (2012 tot heden)

FITCOACH en BEDRIJVEN VITAAL PLAN

Een beweeg- en leefstijl begeleidingsprogramma voor inactieve mensen, mensen met chronische aandoeningen of beperkingen en opstarters in sport en bewegen.

Functie John van Heel: Mede ontwikkelaar en operationeel project manager

PLATFORM WEERT IN BEWEGING

Een lokaal platform van stakeholders op het gebied van beweging, sport, lokale overheid, zorgaanbieders, enz, waarin projecten worden aangepakt om non actieve mensen in beweging te krijgen. Een samenwerkingsplatform met GGD, Gemeente Weert, Punt Welzijn, Stichting toegankelijkheid e.m.

Functie John van Heel: Mede initiatiefnemer en werkgroep projectleider (2012 tot heden)

www.weertinbewerging.nl

TRILOGIE LEEFSTIJL ALS MEDICIJN

In 2018 ben ik gestart met het schrijven van een trilogie: Leefstijl als medicijn. Boek 1: Bewegen als medicijn, hoe doe je dat?’ is uitgekomen in november 2019. Boek 2, Voeding als medicijn, hoe doe je dat? Is uitgekomen in oktober 2020. Boek nummer 3: Je brein als medicijn, hoe doe je dat? Komt uit in 2021.

Functie John van Heel: Initiatiefnemer/auteur

www.hoedoejedat.nu

NATIONALE PREVENTIE BEWEGING

In 2019 heb ik een preventie manifest geschreven om een preventie beweging op gang te brengen. Hierin werken we momenteel samen met een landelijk netwerk van partners, om de trilogie onder de aandacht te brengen van professionals en consumenten.

Functie John van Heel: Initiatiefnemer en projectleider (2019 tot heden)

https://hoedoejedat.nu/missie

NEW HEALTH 2022

In 2018 heb ik een aanvraag geschreven, voor ondersteuning vanuit de Europese commissie, voor een Europees Leefstijl als medicijn academie/kennisprogramma voor consumenten en professionals. Dit is in 2019 goedgekeurd en januari 2020 gestart. Er wordt een programma ontwikkeld in 7 talen op de vlakken, beweging, voeding en mentale fitheid/mindset.

Functie John van Heel: Initiatiefnemer en projectleider (2019 tot heden)

www.new-health.eu

WEERSTAND OPTIMALISATIE PROGRAMMA

In oktober 2020 wordt er veel gepraat over de missing link in de corona maatregelen en dat de overheid ook een preventie campagne moet voeren. Hierop ben ik gestart met het schrijven van een weerstand optimalisatie programma, wat in samenwerking met de partners van de nationale preventie beweging verspreid wordt.

Functie John van Heel: Initiatiefnemer/auteur

HEALTHY LIFESTYLE NETWORK EUROPE

Gestart in 2023 als vervolg op het New Health project 2022, met 2 additionele landen en voor de ontwikkeling van de Healthy Lifestyle promoter en Healthy Lifestyle coach opleiding. Tevens wordt in dit project een EU healthy Lifestyle Network Europe opgezet wat een EU opleidingsorganisatie gaat worden op gebied van leefstijl als medicijn.

HEALTH MANAGEMENT FORMULE EN BEWEGING

Na 40 jaar actief te zijn met onderzoek over leefstijl en preventie heeft John een leefstijl en preventie formule ontwikkeld, die hij in opleidingen, trainingen, workshops en coaching toepast. De formule pakt de meest ziekmakende processen in het lichaam preventief aan, zodat de schade ervan beperkt blijft en de leef kwaliteit significant toeneemt. In 2024 start hiermee een nieuwe beweging om deze formule uit te dragen, de Health Management beweging.