Naar inhoud
De groei van stress gerelateerde aandoeningen

De groei van stress gerelateerde aandoeningen
Gepubliceerd: 5 juni 2024

De afgelopen 70 jaar hebben industriële, technologische en sociale veranderingen onze ervaring met stress aanzienlijk veranderd. De industriële revolutie bracht stressvolle fabrieksarbeid en stedelijke overbevolking. De technologische vooruitgang van de 20e en 21e eeuw leidde tot een 24/7 werk- en levensstijl die vaak weinig ruimte lijkt te geven voor ontspanning. Social media en constant online zijn hebben ook nieuwe bronnen van stress geïntroduceerd, zoals de angst om iets te missen en vergelijking met anderen.

Maatschappelijke ontwikkeling van stress gerelateerde aandoeningen:

Vanaf de jaren '50 tot nu heeft de overgang van een industriële naar een diensteneconomie de aard van werkstress veranderd. Waar fysieke stressoren afnamen, namen psychologische stressoren toe door zaken als baanonzekerheid, hogere verwachtingen van efficiëntie en productiviteit, en een meer competitieve werkcultuur. Ook de opkomst van kantoorbanen en technologie heeft geleid tot een toename van sedentair werk, wat fysieke klachten zoals rugpijn en RSI kan veroorzaken.

De technologische revolutie, met de komst van computers, internet en smartphones, heeft geleid tot een altijd verbonden levensstijl. Dit heeft de stress verhoogd door constante beschikbaarheid voor werk, de informatie-overload en de sociale druk van nog meer sociale media. Deze factoren kunnen de mentale gezondheidsproblemen, zoals angststoornissen en depressie alleen maar versnellen.

De veranderende rolpatronen sinds de jaren '50, met meer dubbele carrièregezinnen en de druk om zowel professioneel als privé te presteren, hebben ook nieuwe stressbronnen geïntroduceerd. De verwachtingen rondom succes en geluk zijn ook verhoogd, wat kan leiden tot gevoelens van ontoereikendheid en falen.

Stressoren komen dus vanuit alle kanten en zowel extern als intern. Dit kan allereerst leiden tot een versnelling van ziekteprocessen in ons lichaam zoals laaggradige ontsteking, hoge bloedsuiker, oxidatieve stress en insulineresistentie. Deze processen zorgen dan weer voor de fysieke en mentale negatieve effecten. Hier zijn enkele van de meest voorkomende aandoeningen die direct aan stress zijn gerelateerd:

Fysieke aandoeningen:

  • Hartziekten: Langdurige stress kan leiden tot een verhoogde hartslag en bloeddruk, wat het risico op hypertensie en hartziekten verhoogt.
  • Maag-darmproblemen: Stress kan problemen zoals zweren, inflammatoire darmziekte en het prikkelbare darm syndroom verergeren.
  • Auto-immuunziekten: Stress kan het immuunsysteem beïnvloeden en auto-immuunreacties verergeren, zoals reumatoïde artritis.
  • Verzwakt immuunsysteem: Langdurige stress kan leiden tot een verminderde immuniteit, waardoor je vatbaarder bent voor infecties.

Stress zorgt er echter ook voor dat onze prefrontale cortex minder goed gaat functioneren en dat de amygdala, die de trigger van stress doorseint naar de rest van ons brein, te scherp staat afgesteld, waardoor er een situatie van sympathische dominantie en autonome inflexibiliteit ontstaat. Hierdoor kunnen we letterlijk minder creatief, oplossingsgericht, intelligent en bewust nadenken en gaan we meer over op automatische piloot, worden we impulsiever, doen we vaak dingen waar we achteraf spijt van krijgen, reageren we meer vanuit het ego en verdediging en communiceren we dus ook minder bewust. Duurt deze situatie lang en is deze chronisch, wat bij de overgrote meerderheid van de bevolking vandaag de dag het geval is, dan ontwikkelen we ook mentale aandoeningen of manifesteren deze zich eerder in het leven.

Mentale aandoeningen:

  • Depressie en angst: Stress is een belangrijke factor bij het ontstaan en de verergering van zowel depressie als angststoornissen.
  • Burn-out: Extreme uitputting door aanhoudende stress, vaak gerelateerd aan werk.
  • Posttraumatische stressstoornis (PTSS): Een aandoening die volgt na blootstelling aan traumatische gebeurtenissen, waarbij stress een centrale rol speelt.
  • Slaapproblemen: Stress kan slapeloosheid en andere slaapstoornissen veroorzaken.

Het mooie en interessante is, dat we die sympathische dominantie kunnen her-kalibreren. Daar hebben zich al vele oude beschavingen en vele filosofen mee bezig gehouden, maar ook de moderne wetenschap onderbouwd nu dat ons brein plastisch is (neuroplasticiteit) en dat wij mensen dus in staat zijn deze situatie te keren en te herstellen.

John van Heel, grondlegger van EFAA opleidingen, doet op dit vlak al vanaf zijn 26e levensjaar (al meer dan 35 jaar) onderzoek, en is momenteel bezig met de kennis vanuit die beschavingen, filosofen en onderzoekers, samen te vatten ‘De Health Management formule’ en de ‘Stress-Preventie-Herstel coach opleiding. Een on demand opleiding die inzicht geeft in de biologie van ons stress, de impact van stress, het verband tussen stress en fysieke, sociale, mentale en emotionele problemen en chronische ziekten, de fysiologie van herstel, hoe sympathische dominantie te herstellen en hij geeft de Stress-Preventie-Herstel coach meer dan 50 her-kalibratie oefeningen, om preventief toe te passen.

Wil je meer informatie over deze nieuwe opleiding, mail naar info@johnvanheel.nl, waardoor je bij de eerste groep hoort die hierover geïnformeerd gaat worden.