Naar inhoud
Van harte welkom op Johnvanheel.nl

Van harte welkom op Johnvanheel.nl
Gepubliceerd: 4 juni 2024

Ons gezondheids- en mentaal potentieel is veel groter dan we gebruiken en bewust van zijn. Dat is mijn conclusie, na ruim 40-jarige onderzoek op het vlak van leefstijl, gezondheid en preventie. Hartelijk dank voor je bezoek aan deze website en voor je interesse in het thema gezondheidsbevordering.

Laat me in het kort toelichten wat de essentie is van de Health Management beweging en waar ik me mee bezig hou. Met de Health Management beweging richten we ons op het optimaliseren van ons gezondheids- en mentaal potentieel, het verhogen van de leef kwaliteit en het verlengen van de kwalitatieve levensduur door een gezonde leefstijl en mindset. Ik heb hiervoor oude beschavingen en filosofen onderzocht, de wetenschap geraadpleegd en naar de praktijk gekeken van o.a. de Blue Zone gebieden, waar mensen ruim 16 jaar minder chronische aandoeningen hebben aan het eind van hun leven en 7 tot 10 jaar langer leven. Ik ben er bewust van geworden dat het belangrijk is om duidelijke taal te spreken, daarom heb ik de Health Management formule ontwikkeld. Het is juist de gecombineerde aanpak die leidt tot significante verbeteringen van lichamelijke en mentale gezondheid.

De Health Management formule luidt:

Insuline management + Cortisol management + Mindset management = Gezondheid bevordering.

Formule Health Management

Met de Health Management formule pleit ik voor aandacht voor preventie van ziekmakende processen in ons lichaam zoals o.a. laaggradige ontsteking, hoge bloedsuiker, oxidatieve stress en insulineresistentie. Door de huidige leefstijl stimuleren we deze processen en we weten nu hoe je die af kunt remmen door bijvoorbeeld gezondheid bevorderende voeding, elk dagdeel bewegen, dagelijkse parasympatische activeringsoefeningen voor mentale en lichamelijke rust en herstel, bewuster leven en optimaal gebruik maken van ons mentale potentieel met mindset management.

Door technologische, economische en maatschappelijke veranderingen zijn we de afgelopen 70 jaar onbewust in een ongezonde, ziekmakende leefstijlmix terechtgekomen. Dit heeft geleid tot een toename van o.a. chronische aandoeningen, stress aandoeningen en overgewicht, maar ook tot een disbalans van ons autonome zenuwstelsel, wat we noemen, een sympathische dominantie. Dat betekent dat ons vecht-vlucht systeem te strak afgesteld staat en te snel reageert, waardoor we niet alleen al die ziekmakende processen versnellen maar ook minder gebruik kunnen maken van onze prefrontale cortex, dus impulsiever handelen, minder bewust en doordacht, meer op aangeleerde patronen handelen, een korter lontje hebben en het uit zich zelfs vaak in agressie, dominantie, egogedrag en conflicten.

Educatie en bewustwording vanaf jonge leeftijd, informeren van opvoeders en ondersteuning door professionals en bedrijven over de mogelijkheden om die sympathische dominantie te verminderen zijn cruciaal. Voor de gezondheid, want de gezondheidszorg is op een bepaald moment niet meer te betalen, maar ook voor de sociale omgang en leef kwaliteit in zijn algemeen.

Het is niet alleen voor de eigen gezondheid en leef kwaliteit dat het belangrijk is om preventie prioriteit te maken, ook willen we een beter toekomstperspectief achterlaten voor de opgroeiende jeugd. Want ook bij de jeugd zien we overgewicht, obesitas, diabetes en mentale problemen toenemen, dermate zelfs, dat we nu al kunnen voorspellen dat de jeugd van tegenwoordig, straks in 2060 waarschijnlijk te kampen heeft met 80 of zelfs 90% overgewicht en obesitas.

Maar er is een stokje tussen te steken. Iedereen die leefstijl- gezondheid- en preventie bewust is, kan al inhaken op www.leefstijlclub.nl door een scan te doen en eventueel een Health Management lidmaatschap te nemen, waarmee je alle SWITCH programma’s ter beschikking krijgt en de beweging helpt om te groeien.

Sfeer afbeelding

Mijn visie is dat er voor alle professionals in de zorg, in sport en in onderwijs een belangrijke rol is weggelegd in de bewustwording van de onderdelen van de Health Management formule. Niet dat ze coaches moeten worden of er les in moeten geven, maar dat ze bewust zijn van het enorme preventieve potentieel van de toepassing van de Health Management formule. Stel je voor dat alle professionals, die toch de inwoners structureel in de regio te zien krijgen, ook gezond leven inspirators zijn. We hebben hiervoor in het New Health EU project een mooie gratis bewustwordingsserie over voeding, beweging en mindset mogen ontwikkelen, die als het ware als leefstijl recept cadeau gedaan kan worden (met dank aan de Europese Unie). Deze video serie is maar liefst in 9 talen beschikbaar.

Voor particulieren bieden we het Health Management lidmaatschap, waarin je de beschikking krijgt over 12 weken online bewustwordingsprogramma's zoals Fit SWITCH, Food SWITCH en Mind SWITCH, die je helpen om stap voor stap naar een gezonde leefstijl toe te bewegen en een echte kenner te worden over de Health Management formule. Bedrijven worden aangemoedigd om workshops en de SWITCH programma's aan te bieden aan werknemers en ze ook te belonen voor de stappen die ze zetten naar een duurzaam gezondere leefstijl. Dat verbetert niet alleen de gezondheid van het team, maar ook de mentale kracht en weerbaarheid, productiviteit en tevredenheid op de werkvloer. Professionals in sport, zorg en onderwijs spelen een sleutelrol in het overbrengen van deze kennis en kunnen via diverse opleidingen leren hoe ze de Health Management formule kunnen toepassen in hun werk.

De Health Management beweging is dus voor iedereen die nieuwsgierig en leergierig is naar optimaliseren van de lichamelijke en mentale gezondheid en meer wil weten over de vermogens die wij mensen bezitten om meer regie te nemen over onze eigen mindset en toekomst.

Zoals Deepak Chopra zo mooi formuleerde, ‘als we zelf onze toekomst niet inkleuren, dan wordt dat gedaan door ons geprogrammeerde verleden en onze omgeving’.

Ik nodig je van harte uit om in te haken op deze beweging, samen te werken aan preventie en gezondheid, en zo bij te dragen aan een gezondere toekomst voor iedereen.

Sportieve groet,

John 😊